การชุมนุมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

การชุมนุมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

หมายเหตุบรรณาธิการ: ด้านล่างนี้คือข้อความที่ถอดความซึ่งโพสต์บน YouTube เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2021 จากประธานคริสตจักรมิชชั่น เท็ด เอ็นซี วิลสัน คุณสามารถดูข้อความที่ผ่านมาได้ที่นี่ คุณเคยไปงานรวมญาติไหม อาจจะเป็นงานรวมญาติ งานรวมชั้นเรียน หรืองานรวมญาติในโบสถ์ งานคืนสู่เหย้าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการจดจำ ทำความคุ้นเคยกับเพื่อนและคนที่คุณรักอีกครั้ง และทำความคุ้นเคยกับผู้อื่น แม้ว่าการกลับมาพบกันอีกครั้งบนโลกนี้อาจเป็นเรื่องที่วิเศษ แต่เราจะพูดถึงการกลับมาพบกันอีกประเภทหนึ่งที่สามารถเตรียมเราให้พร้อมสำหรับการกลับมาพบกันครั้งยิ่งใหญ่ในบรรดา

การกลับมาพบกันอีกครั้ง นั่นคือเมื่อพระเยซูเสด็จมารับเรากลับบ้าน!

หลังจากสร้างอาดัมและเอวาแล้ว พระเจ้าทรงสร้าง อวยพร และทำพิธีให้ได้พบกับพระองค์ทุกสัปดาห์ในวันที่เจ็ด ซึ่งเป็นวันสะบาโตศักดิ์สิทธิ์ที่จะเตือนให้อาดัมกับเอวาและเราทุกคนนึกถึงความรัก พลังแห่งการสร้างสรรค์ และสิทธิอำนาจเหนือจักรวาลและ ชีวิตของเรา. ปฐมกาล 2:2 กล่าวว่า “ในวันที่เจ็ดพระเจ้าทรงหยุดพระราชกิจซึ่งพระองค์ทรงกระทำ และในวันที่เจ็ดพระองค์ทรงพักผ่อนจากพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ แล้วพระเจ้าทรงอวยพระพรวันที่เจ็ดและทรงชำระให้บริสุทธิ์ เพราะในวันที่เจ็ดพระองค์ทรงหยุดพักจากพระราชกิจทั้งปวงที่พระเจ้าทรงสร้างและสร้างขึ้น” นอกจากนี้ พระองค์ทรงเยี่ยมอาดัมและเอวาทุกวันในช่วงเย็นเพื่อพบปะสังสรรค์กันทุกวัน 

เราไม่แน่ใจว่าการตั้งค่าอันงดงามนี้ดำเนินต่อไปนานแค่ไหน แต่การรวมญาติรายวันและรายสัปดาห์เหล่านั้นมีความสำคัญมาก อย่างไรก็ตาม ปีศาจได้ล่อลวงให้อาดัมและเอวาไม่เชื่อพระเจ้าและสงสัยในความรักอันเหลือเชื่อและความตั้งใจที่ดีที่สุดของพระองค์ที่มีต่อพวกเขาและสำหรับพวกเราทุกคน

เนื่องจากการล่มสลายนั้นและการที่บาปเข้ามาในโลกนี้ เราจึงมีความขัดแย้งครั้งใหญ่ระหว่างพระคริสต์กับซาตานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา……แต่ความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อเราทำให้เราหลีกหนีได้

ความรักอันน่าอัศจรรย์ของพระเจ้านี้ระบุโดยทูตสวรรค์องค์แรกของวิวรณ์ 14:6 โดยกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งเหาะไปในท้องฟ้าพร้อมประกาศข่าวประเสริฐอันเป็นนิจ” ไม่มีสิ่งใดล้ำค่าไปกว่าข่าวประเสริฐอันเป็นนิจซึ่งเป็นแผนแห่งความรอดโดยพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเยซู พระบุตรของพระเจ้า อาสามายังโลกนี้เพื่อช่วยเราให้รอด เขาเป็นคนแรกที่พูดว่า ฉันจะไป

พระเยซูจ่ายราคาและปฏิบัติตามกฎหมายเพราะพระองค์ทรง

ดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์แบบ พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์เพื่อเรา และกำลังวิงวอนอยู่ในขณะนี้ในฐานะมหาปุโรหิตของเราในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของสวรรค์

แต่ขณะนี้พระองค์ไม่เพียงปฏิบัติศาสนกิจแทนเราในสวรรค์เท่านั้น พระองค์ยังทรงปรารถนาให้เราแต่ละคนได้พบกันเป็นส่วนตัวทุกวันอีกด้วย จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเชื่อมต่อกับพระเจ้าทุกวันผ่านการศึกษาพระคัมภีร์และการอธิษฐานเพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้ เราต้องเข้าใจว่าเรามาจากไหน ทำไมเรามาที่นี่ และเราจะไปที่ไหน เราต้องได้รับการฟื้นฟูและกลับเนื้อกลับตัวทุกวันผ่านการพบกับพระองค์อีกครั้ง

คุณรู้ไหม มีการรวมตัวหลายครั้งที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์ อย่างไรก็ตาม การพบกันอีกครั้งที่น่าประทับใจที่พระเยซูเล่านั้นมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับพวกเราทุกคน —- เรื่องราวของบุตรน้อยหายนะที่เป็นที่ทราบกันดี

ในลูกา 15:11-14 เราอ่านว่า “……ชายคนหนึ่งมีบุตรชายสองคน และคนเล็กพูดกับบิดาว่า ‘บิดาเจ้าข้า โปรดให้ทรัพย์ส่วนที่ตกแก่ข้าพเจ้าบ้าง’ ดังนั้นเขาจึงแบ่งการดำรงชีวิตของเขาให้พวกเขา ไม่กี่วันต่อมา บุตรคนเล็กก็พากันไปเที่ยวเมืองไกล เสียทรัพย์สมบัติไปด้วยการสุรุ่ยสุร่าย แต่เมื่อเขาใช้หมดแล้ว ก็เกิดการกันดารอาหารอย่างรุนแรงในแผ่นดินนั้น และเขาเริ่มขัดสน” 

เรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าเขาหางานทำเลี้ยงหมู มันเกี่ยวกับงานสุดท้ายที่ชาวยิวต้องการ แต่เขาไม่มีทางเลือกหากเขาต้องการมีชีวิตอยู่ ในความเป็นจริง เขาหิวมาก เขาจึงร่วมกินอาหารกับหมู เขาจะได้รับต่ำแค่ไหน? บางครั้งก็ต้องใช้ความท้าทายอย่างมากในการทำความเข้าใจว่าคุณอยู่ที่ไหนในชีวิต 

ข้อ 17 กล่าวว่า “แต่เมื่อเขารู้แจ้งด้วยตนเอง เขาพูดว่า ‘ลูกจ้างของพ่อฉันกี่คนที่มีอาหารเพียงพอและเหลือเฟือ และฉันก็หิวตาย!” เขาวางแผนที่จะกลับบ้านและบอกพ่อของเขาว่าเขาไม่สมควรเป็นลูกชายของเขา แต่อย่างน้อยก็ทำให้เขาเป็นหนึ่งในคนรับใช้ของเขา 

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป